CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM PDF

0 Comments

Responsibility: prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. Uniform Title: Codex canonum ecclesiarum Orientalium. English & Latin . Justinian’ s Novels and the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. The Code of the Canons of the Easrern Churches {Codex Canones Ecclesiarunt. Code of canons of the Eastern churches = Codex canonum ecclesiarum orientalium /. auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus ; translation prepared under.

Author: Nejinn Mazuzshura
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 June 2008
Pages: 489
PDF File Size: 5.58 Mb
ePub File Size: 8.16 Mb
ISBN: 715-6-82950-557-5
Downloads: 97233
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dousho

Disciplinae theologicae in lumine fidei ita tradantur, ut alumni doctrinam catholicam ex divina Revelatione haustam profunde penetrent atque in sua cultura exprimant ita, ut sit et alimentum propriae vitae spiritualis et ad ministerium efficacius obeundum perutile instrumentum.

Please enter your name. Patriarcha manifestet communionem hierarchicam cum Romano Pontifice, sancti Petri successore, per fidelitatem, venerationem et oboedientiam, quae debentur supremo universae Ecclesiae Pastori.

Diebus vero praecipuarum sollemnitatum iure particulari secundum traditionem propriae Ecelesiae sui iuris statutarum Episcopus eparchialis a propria eparchia ne absit nisi gravi de causa.

Episcopus eparchialis de peracta suae eparchiae ascriptione clerici priorem Episcopum eparchialem quam acnonum certiorem faciat. Hierarchae, qui Ecclesiis sui iuris praesunt, aliique Hierarchae omnes studiosissime curent fidelem custodiam et accuratam observantiam proprii ritus nec in eo mutationes admittant nisi ratione eius organici progressus, prae oculis tamen habentes mutuam benevolentiam et unitatem christianorum.

Horum Episcoporum tres a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis eliguntur, inter quos saltem duo ex Episcopis eparchialibus esse debent, unus vero a Patriarcha nominatur. Alia vero instituta, quae ex propriis statutis eisdem finibus inserviunt etsi nomine differunt, seminario minore aequiparantur. Episcopus eparchialis suae eparchiae alienum clericum ne ascribat, nisi:.

Hac confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, etiam egent decreta, quae fert Collegium Episcoporum, ecclesarum actionem proprie collegialem ponit secundum alium a Romano Pontifice indictum vel libere receptum modum.

Write a review Rate this item: Ceteri Episcopi eparchiales singulis quinquenniis eandem relationem Sedi Apostolicae facere debent et, si de Orientaliuum alicuius Ecclesiae patriarchalis vel Ecclesiae metropolitanae sui iuris agitur, exemplar relationis Patriarchae vel Metropolitae quam primum mittant.

  LZSS ALGORITHM PDF

Quilibet clericus debet esse ut clericus ascriptus aut alicui eparchiae aut exarchiae aut instituto religioso aut societati vitae communis ad instar religiosorum aut instituto vel consociationi, quae ius clericos sibi ascribendi adepta sunt a Sede Apostolica vel intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, a Patriarcha de consensu Synodi ecclesiqrum.

SearchWorks Catalog

In his privilegiis et insignibus retinendis vel minus expleto munere servetur ius particulare. Archiepiscopus maior ad normam cann.

Iura et obligationes Episcopi auxiliaris ea sunt, quae iure communi statuuntur. Protosyncellus et Syncelli libere ab Episcopo eparchiali nominantur et ab eo libere amoveri possunt firmo can.

Instituantur alumni imprimis in arte catechetica et homiletica, celebratione liturgica, administratione paroeciae, dialogo evangelizationis cum non credentibus vel non christianis vel christidelibus minus fervidis, apostolatu sociali et instrumentorum communicationis socialis non posthabitis disciplinis auxiliaribus sicut psychologia et sociologia pastoralis.

Your request to send this item has been completed. Etsi se praeparant alumni ad ministeria in propria Ecclesia sui iuris obeunda, ad spiritum vere universalem formentur, quo ubique terrarum in servitium animarom occurrere animo parati sint; edoceantur ideo de universae Ecclesiae necessitatibus et praesertim de apostolatu oecumenismi et evangelizationis. Pope PIus Xt t L rc’ marked the necessity of looking at these important sources in the redaction of the fuure orientallum of oriental canon canonjm.

CCEO – Table of Contents – IntraText CT

Also the canon 2 of the Coun- cil in Tlullo confirms all rhe previous canons enacted by the Ecumeni- cal Councils, rhe Ancient Synods and the Holy Fathersla. Rector ecclesiae nominatur ab Episcopo eparchiali salvo iure Superioris maioris instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum presbyterum idoneum sui instituti vel societatis ad nominationem proponendi. Sede eparchiali vacante consilium presbyterale cessat eiusque munera implentur a collegio consultorum eparchialium; intra annum a capta possessione canonica eparchiae computandum Episcopus eparchialis debet novum consilium presbyterale constituere.

Protopresbyter nominatur ad tempus iure particulari determinatum. Remember me on this computer.

Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris iusto impedimento non detenti debent, quoties sunt ab Episcopo eparchiali requisiti, functiones obire, quas Episcopus eparchialis ipse peragere deberet.

  HATESHIP FRIENDSHIP COURTSHIP LOVESHIP MARRIAGE STORIES PDF

Episcopus coadiutor debet praeterea litteras de provisione canonica ostendere collegio consultorum eparchialium. In exsequendo munere docendi parochus obligatione tenetur verbum Dei praedicandi omnibus christifidelibus, ut hi in fide, spe et caritate radicati in Christo crescant et communitas christiana illud testimonium caritatis reddat, quod Dominus commendavit; itemque institutione catechetica christifideles ad plenam mysterii salutis cognitionem ducendi unicuique aetati accommodatam; ad hanc institutionem tradendam non solum sodalium institutorum religiosorum vel societatum vitae communis ad instar religiosorum auxilium quaerat, sed etiam laicorum cooperationem.

So, for the above mentioned cases, I prefer ro quote Bruur’s edition. Episcopi eparchialis est consilium presbyterale convocare, eidem praeesse atque quaestiones in eodem tractandas determinare aut a membris propositas accipere. Omni diligentia ac sollicitudine conficiatur inventarium documentorum, quae in archivo curiae eparchialis asservantur, cum brevi eorum synopsi. Sodales institutorum religiosorum necnon societatum vitae communis ad instar religiosorum iuris pontificii vel patriarchalis eorumque domus Episcopus eparchialis visitare potest tantum in casibus iure expressis.

Your list has reached the maximum number of items. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus. Visitatione peracta Visitator ad Patriarcham relationem mittat, qui re in Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis discussa Sedi Apostolicae opportuna media proponere potest, ut ubique terrarum tuitioni atque incremento boni spiritualis christifidelium Ecclesiae, cui praeest, etiam per erectionem paroeciarum ac exarchiarum vel eparchiarum propriarum provideatur.

Bur looking at dre edition realized by Bruur, some dates are differenr i.

Patriarcha gravi de causa, de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis et consulta Sede Apostolica potest provincias et eparchias erigere, aliter circumscribere, unire, dividere, supprimere earumque gradum hierarchicum immutare et sedem eparchialem transferre.